Contact

PAXMAN erhåller andra order av Teva i Mexiko efter framgångsrik marknadslansering

PAXMAN meddelar att bolagets licenspartner Teva Pharmaceutical Industries Ltd harbeställt ytterligare tio skalpkylningssystem till Mexiko efter den framgångsrika marknadslanseringen i november. Tevas tidigare order om 17 system installeras nu löpande, och den första patienten behandlades förra veckan på Centro Oncologico Internacional i Guadalajara.

Marknadslanseringen av PAXMAN Scalp Cooling System i Mexiko vid ett stort branschevent i Guadalajara i mitten av november togs emot mycket positivt av landets ledande cancercenter. Efterfrågan är redan betydande, och genom att snabbt lägga en andra order kan Teva nu upprätthålla en hög installationstakt. 

Av de tio system som ingår i den andra ordern är två utformade för två samtidiga användare. Det är en lösning som uppskattas av sjukhus och kliniker där den tillgängliga lokalytan är begränsad. Den är vanligtvis populär i storstadsområden och förväntas bli efterfrågad i Mexiko City.

- Det är inspirerande att de första systemen i Mexiko nu börjar användas, och att vårt samarbete med Teva fungerar så väl. Tillsammans kan vi nå många fler av alla de cancerpatienter i Mexiko som vill behålla håret under sin cellgiftsbehandling. Både PAXMAN och Teva ser dessutom fram emot att diskutera en utökning av licensavtalet till fler regioner med motsvarande medicinsk och ekonomisk potential under de kommande månaderna, säger PAXMANs VD Richard Paxman.

- Vi är mycket nöjda med att ha PAXMANs skalpkylningssystem i vår produktportfölj i Mexiko. Samtidigt är vi stolta över att kunna erbjuda cancerpatienter ett effektivt sätt att motverka håravfall i samband med cellgiftsbehandling, en situation som ofta är både psykiskt och fysiskt påfrestande. PAXMANs skalpkylningssystem är helt i linje med Tevas ambition att förbättra varje patients livskvalitet. Hittills har Teva installerat tio system på sex olika cancerkliniker i Mexiko, och under 2019 kommer vi att bearbeta ytterligare sjukhus för att ge ett betydligt större antal patienter tillgång till PAXMANs skalpkylningsteknologi, säger Guillermo Ibarra, General Manager för Teva i Mexiko.

Som meddelades i januari 2018 har PAXMAN tecknat ett exklusivt licensavtal gällande den mexikanska marknaden med det globala läkemedelsbolaget Teva PharmaceuticalIndustries Ltd.Teva är väletablerad inom onkologibehandling på ett stort antal tillväxtmarknader och bedöms därmed vara en utmärkt samarbetspartner med potential att bidra till en väsentligt snabbare global expansionstakt för PAXMAN. För PAXMAN genererar licensavtalet löpande intäkter per såld kylhätta samt per behandling, och motsvarar därmed bolagets framgångsrika affärsmodell i USA.

PDF PDF
Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram