PAXMAN meddelar att bolaget har utsett Emelie Gustafsson till ny Chief Financial Officer (CFO) med tillträde den 1 mars 2020. Emelie, född 1980, innehar idag positionen som CFO för CIMON AB, moderbolag till CIMON Venture Trust AB som är en av PAXMANs betydande aktieägare. Hon kommer att behålla denna position parallellt med sin nya roll som CFO för PAXMAN.

PAXMANs nuvarande CFO Eva Jonasson lämnar bolaget på egen begäran för att gå i pension den 29 februari 2020. Eva har varit bolagets CFO sedan noteringsprocessen inleddes i början av 2017, och hon kommer att finnas tillgänglig för rådgivning och support under en övergångsperiod.

– Som CFO för en av PAXMANs betydande aktieägare har Emelie Gustafsson redan god kännedom om vår verksamhet. Styrelsen förväntar sig därmed en smidig överlämning av CFO-rollen, inklusive ansvar för PAXMAN’s IR-kommunikation, som även fortsatt kommer att vara baserad i Sverige. Styrelsen vill även rikta ett stort tack till Eva Jonasson för hennes utmärkta arbete som CFO för PAXMAN och önskar henne all lycka till i framtiden, säger PAXMAN ABs styrelseordförande Per-Anders Johansson.

PAXMAN AB (publ) utser ny Chief Financial Officer