PAXMAN publicerar idag bolagets nyhetsbrev för februari 2019 som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

I denna utgåva kommentarer PAXMANs VD bolagets nya projekt för utveckling av en kylningsprodukt som motverkar cellgiftsinducerade nervskador i händer och fötter (CIPN) med Nationella universitetssjukhuset i Singapore. Dessutom inkluderas en video från PAXMANs dubbla vinst vid årets upplaga av EEF Future Manufacturing Awards i London.

För att läsa nyhetsbrevet, samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

http://bit.ly/paxmanfebse

 PAXMANs nyhetsbrev för investerare publiceras månatligen som en del av bolagets satsning på förstärkt marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. Samtliga utgåvor av nyhetsbrevet finns tillgängliga via bolagets webbplats, www.paxman.se. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om ämnen/artiklar till nyhetsbrevet samt andra synpunkter.

PDF