Contact

Paxman AB (publ): PAXMAN och Huddersfields universitet investerar 12 MSEK under 5 år i världens första forsknings- och utvecklingscenter inom skalpkylning

PAXMAN och Huddersfields universitet har tecknat ett femårigt forsknings- och samarbetsavtal gällande PAXMAN Scalp Cooling Research Centre, en ny multidisciplinär forsknings- och utvecklings-grupp vid Huddersfields universitet. Centrets fokus blir biologisk hårsäcksforskning samt utveckling av innovativa skalpkylningsrelaterade behandlingar och individuella 3D-utskrivna kylmössor.

Investeringen om 12 MSEK (1 miljon GBP) i likvida medel, personal och andra resurser under de första fem åren finansieras gemensamt av PAXMAN och Huddersfields universitet. PAXMANs investering under det första året täcks av ett delvis EU-finansierat anslag om 1,2 MSEK, och under de följande fyra åren ingår den som en del av bolagets existerande forsknings- och utvecklingsbudget.

Initialt kommer centret att fokusera på tre nyckelprojekt:
- Biologisk forskning baserad på de mest kliniskt relevanta in vitro-modellerna: odlade hårsäckar.
- Utveckling av en topiskt applicerad produkt med potential att väsentligen förstärka effekten av skalpkylning. Produktens förstärkande effekt har redan bevisats i initiala in vitro-tester.
- Utveckling av ett unikt, miljövänligt ekosystem för 3D-utskrivna individuella kylmössor redo för massproduktion.

- Lanseringen av PAXMAN Scalp Cooling Research Centre är en historisk händelse inom skalpkylningssektorn som kommer att ta våra existerande forsknings- och utvecklingsprojekt till en helt ny nivå. PAXMAN blir nu världens enda leverantör av skalpkylning för att motverka håravfall med en solid grund inom biologisk forskning. Vi tar även ett viktigt steg mot att uppnå vår långsiktiga "Zero Hair Loss"-vision, säger PAXMANs VD Richard Paxman.

- Huddersfields universitet och PAXMAN lägger nu grunden för en ny era inom skalpkylning och hårsäcksforskning, vilket är ett både inspirerande och viktigt multidisciplinärt forskningsfält. Målsättningen med PAXMAN Scalp Cooling Centre är att bli en global ledare inom sitt område, och därmed flytta fram gränserna för människans kunskap kombinerat med utveckling av banbrytande produkter, säger professorerna Ginger och Mike Kagioglou vid Huddersfields universitet. 

Anslaget om 1,2 MSEK till PAXMAN utgörs av ett supportprogram från Access Innovation som erbjuds till innovationsbolag i Leeds City-området. Det levereras av Leeds City Region Enterprise Partnership och West Yorkshire Combined Authority med delfinansiering av den Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014-2020.

Om Huddersfields universitet
Huddersfields universitet erhåller ett allt större erkännande för sitt inspirerande, innovativa arbete med högre utbildningar av hög internationell kvalitet. Universitet har tilldelats tidskriften Times Higher Education magazines utmärkelser Årets universitet, Årets entreprenöriella universitetsamt Enastående ledarskap och bolagsstyrningoch har även mottagit en Queen's Awards for Enterprise.Det är ett av fåtalet brittiska universitet som nyligen erhöll "Guld"-standard enligt den brittiska regeringens nya riktlinjer för utmärkt lärande. Universitets forskningsverksamhet uppmärksammas löpande för sina internationellt erkända forskningscenter, strategiska branschrelationer samt universitets ambition att tillhandahålla toppmoderna och välutrustade forskningslokaler.

PDF PDF
Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram