PAXMAN meddelar att National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) i USA har uppdaterat sina kliniska behandlingsriktlinjer inom onkologi för bröstcancer genom att införa skalpkylning som en rekommenderad kategori 2A-behandling för att minska risken för håravfall i samband med cellgiftsbehandlingar. 

– Eftersom PAXMAN lämnade in en ansökan till NCCN förra året i just detta syfte är vi mycket glada över att kunna presentera detta viktiga framsteg mot högre livskvalitet för bröstcancerpatienter som genomgår cellgiftsbehandling. NCCNs rekommendation är ett viktigt steg på vägen mot patientersättning för skalpkylning, då majoriteten av de offentliga och privata betalande parterna inom USAs hälsovård erkänner NCCNs riktlinjer som den främsta standarden för att inkludera behandlingar och erbjuda kostnadstäckning, säger PAXMANs VD Richard Paxman.

– PAXMAN är redan utvald som skalpkylningspartner av flertalet ledande cancercenter i USA, och vi märker av en mycket stark efterfrågan sedan vi erhöll vårt utökade FDA-godkännande förra året. Det här beslutet av NCCN kommer säkerligen att utgöra en viktig vägledning för försäkringsbolag och andra betalande parter, vilket i sin tur kommer att öka såväl efterfrågan från cancerkliniker i USA som utnyttjandegraden för redan installerade system, säger Richard Paxman.

PAXMAN upplever en kraftig tillväxt i USA, både räknat i installerade system och antalet anslutna patienter. PAXMAN har hittills installerat omkring 380 skalpkylningssystem i 35 delstater och 199 kliniker i USA.

Om NCCN
The National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) är en icke vinstdrivande sammanslutning bestående av 28 ledande cancercenter inom patientvård, forskning och utbildning som arbetar för att förbättra cancervårdens kvalitet och effektivitet så att patienter kan erhålla en ökad livskvalitet. NCCNs resurser, som utformas av yrkesverksamma experter och kliniker, förser ett stort antal intressenter inom sjukvården med värdefull information. Som förmedlare av högkvalitativ cancervård betonar NCCN vikten av kontinuerlig kvalitetsförbättring och framhåller det stora värdet i att skapa kliniska riktlinjer som kan användas av patienter, kliniker och andra beslutsfattare inom hälsovården.

PDF