PAXMAN AB (publ) informerar härmed att man byter Certified Adviser från Erik Penser Bank AB till FNCA Sweden AB den 13 november 2017.