Contact

Nordiska kapitalförvaltaren Bankinvest köper 200 000 aktier i PAXMAN AB (publ)

PAXMAN meddelar att kapitalförvaltaren Bankinvest har köpt 200 000 aktier i bolaget, varav 100 000 vardera från de två storägarna Glenn Paxman och Björn Littorin. Det var köparen som tog initiativ till affären, och transaktionen utfördes via marknaden den 2 december 2019.

Transaktionen innebär att PAXMAN erhåller en nordisk institutionell aktieägare som förvaltar tillgångar värda över 106 miljarder DKK. Som tidigare meddelats äger även flera bolag inom Länsförsäkringar-gruppen samt kapitalförvaltaren Nordic Cross Asset Management aktier i PAXMAN.

Det institutionella intresset för PAXMANs aktie förväntas framöver även erhålla stöd av den nyligen genomförda inkluderingen av aktien i MSCI Micro Cap Sweden Index.

– Det är glädjande att PAXMANs verksamhet har vuxit sig så stark att en stor institutionell aktör som Bankinvest väljer att bli delägare i bolaget. Det är även positivt att vi har två stora aktieägare som på detta kontrollerade sätt kan bidra till en utökad ägarkrets och därmed starkare likviditet i aktien, säger PAXMANs VD Richard Paxman.

Transaktionen genomfördes till vid transaktionstillfället gällande marknadskurs om 54 kr per aktie. Efter transaktionen äger Glenn Paxman 6 338 645 aktier i Paxman, och Björn Littorin äger 835 076 aktier.

Om Bankinvest
Bankinvest är en nordisk kapitalförvaltare med tillgångar värda över 106 miljarder DKK under förvaltning. Bolaget grundades 1969 och ägs av 40 lokala och nationella banker i Danmark. Kundbasen består av omkring 210 000 privatpersoner samt ett flertal danska och internationella institutionella aktörer. Mer information finns på www.bankinvest.dk

Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram