PAXMAN AB (publ) meddelar att bolagets två största ägare, Glenn Paxman och Björn Littorin, har avyttrat 250 000 aktier vardera i bolaget, dvs totalt 500 000 aktier. Köpare är Länsförsäkringar Blekinge och Länsförsäkringar Kalmar län, samt ett begränsat antal långsiktiga privata investerare. Efter transaktionen äger Glenn Paxman 6 538 645 aktier i PAXMAN, och Björn Littorin äger 1 035 076 aktier.

I och med transaktionen stärker Länsförsäkringar Blekinge och Länsförsäkringar Kalmar län sina positioner som två av bolagets tio största ägare. 

Överlåtelsen genomfördes utanför marknaden den 2 juli efter börsens stängning till ett pris om 23,50 kr per aktie.