Contact

Information om insiderförsäljningar i PAXMAN AB (publ)

PAXMAN meddelar att två av bolagets största ägare, Glenn Paxman och Björn Littorin, har avyttrat 70 000 aktier vardera i bolaget, dvs totalt 140 000 aktier. Köpare är Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, ett fondbolag samt ett begränsat antal långsiktiga privata investerare.

Sedan tidigare är Länsförsäkringar Blekinge, Länsförsäkringar Kalmar län samt Länsförsäkringar Älvsborg betydande aktieägare i PAXMAN, och bolaget ser positivt på att ytterligare ett Länsförsäkringsbolag nu anslutit sig till ägarkretsen.

Överlåtelsen genomfördes utanför marknaden den 1 oktober 2019 efter börsens stängning, till ett pris om 52,50 kr per aktie. Efter transaktionen äger Glenn Paxman 6 368 645 aktier i PAXMAN, och Björn Littorin äger 865 076 aktier.

Information om insiderförsäljningar i PAXMAN AB (publ) Information om insiderförsäljningar i PAXMAN AB (publ)
Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram