PAXMAN meddelar att två av bolagets största ägare, Glenn Paxman och Björn Littorin, har avyttrat 70 000 aktier vardera i bolaget, dvs totalt 140 000 aktier. Köpare är Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, ett fondbolag samt ett begränsat antal långsiktiga privata investerare.

Sedan tidigare är Länsförsäkringar Blekinge, Länsförsäkringar Kalmar län samt Länsförsäkringar Älvsborg betydande aktieägare i PAXMAN, och bolaget ser positivt på att ytterligare ett Länsförsäkringsbolag nu anslutit sig till ägarkretsen.

Överlåtelsen genomfördes utanför marknaden den 1 oktober 2019 efter börsens stängning, till ett pris om 52,50 kr per aktie. Efter transaktionen äger Glenn Paxman 6 368 645 aktier i PAXMAN, och Björn Littorin äger 865 076 aktier.

Information om insiderförsäljningar i PAXMAN AB (publ)