European Society for Medical Oncology (ESMO), den ledande professionella organisationen för medicinsk onkologi, har uppdaterat the Clinical Practice Guidelines for Dermatological Toxicities Related to Anticancer Agents att inkludera rekommendation om skalpkylning för att minska risken för håravfall hos patienter som erhåller cellgiftsbehandling, som en kategori IIB-rekommendation.

En tvärvetenskaplig grupp av expert från institutioner och länder över hela Europa, USA och Australien författade de uppdaterade riktlinjerna.

ESMOs rekommendation är i linje med US National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) kliniska praktiska riktlinjer för bröstcancer som genomfördes under 2019 (version 1.2019) i vilken skalpkylning inkluderades som en klass 2A-rekommendation, och de därefter följande riktlinjerna för äggstockscancer, tubarcancer och bukhinnecancer. Dne är även i linje med den uppdaterade ”Guidance for the management of early breast cancer” av Cancer Australia tidigare i år.

”Riktlinjer för klinisk praxis avgör effektivt standarder för vården runt om i världen, och rekommendationen av ESMO verkar för en positiv förändring av den stödjande cancervården. Paxman är leverantör av skalpkylning för många ledande cancercentra i hela Europa och denna rekommendationen kommer att stötta vårt fortsatta internationella uppdrag att förändra bilden av cancer” säger Richard Paxman, VD.

Det är värt att notera att kliniker rekommenderas att det i fall av begränsade profylaktiska eller terapeutiska alternativ för att förebygga eller behandla håravfall, är viktigt att informera patienter om denna biverkning innan behandlingen påbörjas, och att prata om hjälpmedel. Riktlinjerna bemärker också att skalpkylning kan vara mindre effektiv vid behandling med antracykliner.

Läs artikeln här: https://www.annalsofoncology.org/article/S0923-7534(20)43157-6/fulltext

Om ESMO

ESMO har över 25 000 medlemmar som representerar onkologipersonal från över 160 länder världen över och är referenssamhället för onkologiutbildning- och information. ESMO grundades 1975 och har europeiska rötter med en global räckvidd. ESMO förbinder yrkesverksamma med olika expertis och erfarenhet. Dess utbildnings- och informationsresurser stöder en integrerad multiprofessionell strategi för cancervård, ut ett medicinskt onkologiskt perspektiv.

European Society for Medical Oncology (ESMO) rekommenderar skalpkylning i samband med cellgiftsbehandling för att minska risken för håravfall.