AMA utfärdar CPT® kategori III-koder för mekanisk skalpkylning, vilket underlättar behandlingen av håravfall orsakat av cellgifter.

PAXMAN AB meddelar idag att American Medical Association (AMA) har utfärdat två (2) separata CPT®-koder för ”mekanisk skalpkylning”. CPT® Kategori III-koderna är 0662T och 0663T, och träder i kraft 1 juli 2021.

De två nya kategorikoderna för Paxman’s skalpkylningsprocedur är:

(1) Skalpkylning, mekanisk; initial mätning och kalibrering av mössa. (Rapportera 0662T en gång per cellgiftsbehandlingsperiod)

(2) Placering av enhet, övervakning och borttagning av enhet (Lista separat utöver kod för primär procedur)

(Använd 0663T tillsammans med 96409, 96411, 96413, 96415, 96416, 96417)
(Rapportera 0663T en gång per cellgiftssession)

AMA: s utfärdande av två CPT-koder av kategori III är en nyckelkomponent för PAXMANs ersättnings- och affärsstrategier. Richard Paxman, VD för PAXMAN, säger: ”I vår strävan efter att utöka patienttillgången till Paxman Scalp Cooler har de nya CPT-koder för skalpkylning varit en prioritet för vår organisation. Dessa CPT-koder, i kombination med det omfattande arbetet som PAXMAN gör inom ersättningsområdet, kommer att utöka patientens tillgång och göra det möjligt för onkologianläggningar att på lämpligt sätt tillhandahålla denna lösning till sina patienter som annars potentiellt skulle drabbas av den förödande bieffekten av cellgiftsinducerat håravfall. Detta är en affärskatalysator för företaget och en viktig tillgångsstrategi för de patienter vi vänder oss till. ”

PAXMAN, den ledande globala tillverkaren och leverantören av kylutrustning för hårbotten, erbjuder hårbottenkylningsteknik till över 350 av de bästa samfunden och akademiska onkologiska centra i USA.

För en fullständig lista med koder, besök CPT® Category III Codes Long Descriptors (PDF, uppdaterad 30 december 2020)

AMA utfärdar CPT® kategori III-koder för mekanisk skalpkylning