Prenumerera

PRESSRELEASER

Paxman publicerar nyhetsbrev om sin nyligen erhållna MDR-certifiering enligt EUs nya regelverk

Paxman publicerar idag februari månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Läs mer

Se Redeyes intervju med VD Richard Paxman

Redeye intervjuade Richard Paxman om Q4-rapporten

Läs mer

Regulatorisk

PAXMAN publicerar bokslutskommuniké per 31 december 2022

PAXMANs starkaste år hittills

Läs mer

Paxman publicerar nyhetsbrev om inledd bevakning av bolagets aktie i USA

Paxman publicerar idag januari månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Läs mer

Paxman Scalp Cooling System erhåller EU MDR-certifiering

Paxman har erhållit EU Medical Device Regulation (MDR) -certifiering från sitt officiella standardiseringsorgan, British Standards Institution (BSI)

Läs mer

Paxman tillkännager samarbete med USA-baserad leverantör av tjänster för investerarrelationer; Arrowhead Business and Investment Decisions

Paxman AB har nöjet att meddela att de har inlett ett samarbete med Arrowhead Business and Investment Decisions, LLC. (”Arrowhead”) med syfte att tillhandahålla tjänster avseende investerarrelationer till bolaget samt utveckla dess internationella marknadsmedvetenheten.

Läs mer

Paxman publicerar nyhetsbrev om order till flertalet marknader under månaden

Paxman publicerar idag december månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Läs mer

Paxman publicerar nyhetsbrev om bibehållen nivå för kostnadsersättning från CMS i USA under 2023

Paxman publicerar idag november månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Läs mer

Se Redeyes intervju med VD Richard Paxman

Redeye intervjuade Richard Paxman om Q3-rapporten

Läs mer

Marknadsgodkännande beviljat för Paxman Scalp Cooling i Sydkorea

Paxman meddelar idag att det första steget i produktregistrering för marknadsgodkännande för Paxman Scalp Cooling System har beviljats i Sydkorea.

Läs mer

Regulatorisk

PAXMAN publicerar kvartalsrapport per 30 september 2022

Starkaste kvartalet hittills för bolaget

Läs mer

Paxman Limb Cryocompression System i SWOG Cancer Research Network Study Testing för att motverka cellgiftsinducerad perifer neuropati

Paxman tillkännager idag att de har valts ut av SWOG Cancer Research Network, en oberoende global gemenskap för cancerforskning som designar och genomför offentligt finansierade kliniska prövningar, där Paxman Limb Cryocompression System (PLCS) ska användas i en prospektivt utformad studie som tittar på förebyggande av cellgiftsinducerad perifer neuropati (CIPN)

Läs mer

Paxman meddelar att US Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) har bibehållit ersättningsnivån för skalpkylning för 2023.

Paxman tillkännager idag att US Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) har publicerat det slutgiltiga beslutet som avser Hospital Outpatient Prospective Payment System (OPPS) samt ASC Payment Systems ersättningsnivåer för kalenderåret 2023. Detta kommer att påverka 3411 sjukhus och cirka 5 500 ASC.

Läs mer

Paxman publicerar nyhetsbrev om klinisk studie med svarta och latinamerikanska cancerpatienter med krulligt eller lockigt hår

Paxman publicerar idag oktober månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Läs mer

Paxman publicerar nyhetsbrev om starkt orderflöde från USA, Storbritannien och internationellt

Paxman publicerar idag september månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Läs mer

Redeye analyserar Paxmans kvartalsrapport

Igår publicerade Redeye ytterligare en analys av den nyligen publicerade kvartalsrapporten

Läs mer

Se Redeyes intervju med VD Richard Paxman

Redeye intervjuade Richard Paxman om Q2-rapporten

Läs mer

Regulatorisk

PAXMAN publicerar kvartalsrapport per 30 juni 2022

Starkt kvartal med betydande global försäljningstillväxt

Läs mer

Paxman publicerar nyhetsbrev om att bibehållen Medicare-ersättningsnivå för skalpkylning föreslås för 2023

Paxman publicerar idag augusti månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Läs mer

Paxman publicerar nyhetsbrev om AMA-beslut i USA att främja allmän försäkringstäckning av skalpkylning

Paxman publicerar idag juni månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Läs mer

Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i PAXMAN AB (publ)

PAXMAN AB (publ) har idag hållit årsstämma på NetPort, Östra Piren i Karlshamn. Vid stämman var ca 51 % av bolagets aktier representerade. Den formella stämman avslutades med en presentation av bolagets VD Richard Paxman, varefter aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor om verksamheten.

Läs mer

Paxman publicerar nyhetsbrev om framgångsrikt Scalp Cooling Summit med omkring 50 talare och 1 400 deltagare

Paxman publicerar idag maj månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Läs mer

Regulatorisk

PAXMAN publicerar kvartalsrapport per 31 mars 2022

Lovande kvartal, men påverkat av strategiska investeringar

Läs mer

Paxman lanserar en förbättrad assitanstjänst för leverantörer och patienter, samt erbjuder en ny affärsmodell

Idag tillkännager Paxman sitt första undertecknade kontrakt för den nya affärsmodellen med det omfattande hälsovårdssystemet i New Jersey, samt lanseringen av den förbättrade Paxman HUB-tjänsten.

Läs mer

Paxman publicerar bolagets årsredovisning för 2021

Paxman publicerar idag bolagets årsredovisning för 2021.

Läs mer

Paxman publicerar nyhetsbrev om ett nytt lagförslag i USA för att öka tillgången till skalpkylning

Paxman publicerar idag april månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Läs mer

Regulatorisk

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PAXMAN AB (publ)

Aktieägarna i PAXMAN AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 maj 2022 kl. 15.00.

Läs mer

Regulatorisk

Paxman undertecknar ett letter of interest med en kinesisk partner med syfte att ingå ett distributions- och marknadsföringsavtal för att gemensamt utveckla den kinesiska marknaden för Paxman Scalp Cooler

Idag meddelar Paxman att man har undertecknat ett letter of interest med syfte att ingå ett distributions- och marknadsföringsavtal med Guangzhou Concord Medical Sci-Tech Innovation Center Co. Ltd (Concord Medical), ett dotterbolag till Concord Medical Services Holdings Limited (NYSE: CCM), för att gemensamt utveckla marknaden för Paxmans skalpkylningssystem i området Stor-Kina, inklusive Macau, Taiwan och Mongoliet.

Läs mer

Information om insynspersonsförsäljning i PAXMAN AB (publ)

PAXMAN AB (publ) (“PAXMAN” eller “Bolaget”) meddelar att Bolagets befintliga aktieägare Björn Littorin har sålt 300 000 aktier i Bolaget. Köparen har åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte sälja några av de förvärvade aktierna under en period om 180 dagar från 21 December 2021[1].

Läs mer

Lagförslag presenterat med syfte att öka tillgången till skalpkylningsterapi

Fredagen den 1 april, i Washington D.C., presenterades lagförslaget HB7322 i parlamentet med syfte att fordra täckning för skalpkylning för grupphälsoplaner och grupp- och individuell sjukförsäkring, specificerade federala hälsovårdsprogram och Federal Employees Health Benefits Program.

Läs mer

Paxman skriver nytt distributionsavtal med partner i Serbien

Paxman tillkännager idag Denta BP Pharm DOO som ny distributionspartner för Serbien.

Läs mer

Paxman publicerar nyhetsbrev om världens första Scalp Cooling Summit som genomförs i maj

Paxman publicerar idag mars månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Läs mer

Se Redeyes intervju med VD Richard Paxman

Redeye intervjuade Richard Paxman om Q4-rapporten och framtidsutsikterna

Läs mer

Regulatorisk

PAXMAN publicerar bokslutskommuniké per 31 december 2021

PAXMANs starkaste kvartal hittills

Läs mer

Paxman publicerar nyhetsbrev om sin lansering av en webbplats med skalpkylningsstudier och forskningsdata

Paxman publicerar idag februari månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Läs mer

Paxman publicerar nyhetsbrev om internationalisering av bolagets patientfokuserade webbplats

Paxman publicerar idag januari månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Läs mer

Paxman publicerar nyhetsbrev om bolagets nyligen genomförda riktade nyemission om 77 MSEK

Paxman publicerar idag december månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Läs mer

Regulatorisk

PAXMAN har genomfört en riktad nyemission av 1 400 000 aktier till en teckningskurs om 55 kronor per aktie

Paxman AB (publ) (”PAXMAN” eller ”Bolaget”) har genomfört en riktad nyemission av 1 400 000 aktier till en teckningskurs om 55 kronor per aktie (den ”Riktade Emissionen”), varigenom Bolaget tillförs 77 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Läs mer

Regulatorisk

PAXMAN avser att genomföra en riktad nyemission av aktier

Paxman AB (publ) (”PAXMAN” eller ”Bolaget”) avser att genomföra en nyemission av aktier till ett belopp motsvarande cirka 75 miljoner kronor riktad till svenska och internationella institutionella investerare (den ”Riktade Emissionen”). PAXMAN har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) och ABG Sundal Collier som Joint Bookrunners i samband med den Riktade Emissionen.

Läs mer

Redeyes intervju samt uppdaterade analys i samband med publicering av Q3-rapporten

Analysen finns att läsa här: https://www.redeye.se/research/827254/paxman-generating-momentumoch intervjun finns att se på följande länk: https://www.redeye.se/research/827290/paxman-q3-interview-with-ceo-richard-paxman-video?searchResult=96bfb070-3138-3565-b124-699c46f53201&query=paxman&fromPage=QUICK Kontakter Richard Paxman, VD Tel: +44 7968 020641 E-post: richard@paxmanscalpcooling.com www.paxman.se Om oss PAXMAN’s Scalp Cooling System har utvecklats av familjen Paxman i syfte att minimera risken för håravfall hos patienter som genomgår cellgiftsbehandling. Idén till systemet föddes när fyrabarnsmamman Sue […]

Läs mer

Regulatorisk

PAXMAN publicerar kvartalsrapport per 30 september 2021

Fortsatt återhämtning för nettoomsättningen med stark internationell försäljning

Läs mer

Paxman tillkännager Nelson Arcos S.A. som sin globala distributionspartner för Paxman-utrustning i Uruguay

Nelson Arcos S.A. har sitt huvudkontor i Uruguays huvudstad Montevideo och är ett av de ledande företagen inom medicinteknik i landet.

Läs mer

Paxman inleder klinisk prövning för CIPN med National University Hospital, Singapore

Paxman tillkännager idag inledandet av en klinisk prövning med National University Hospital, Singapore, i samarbete med The N.1 Institute for Health, National University of Singapore.

Läs mer

Paxman meddelar att US Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) har omtilldelat betalningen för skalpkylning

Idag meddelar Paxman att the US Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) har omtilldelat betalning för skalpkylning för de Medicare-anspråk som lämnats in med CPT-kod 0062T. Denna behandling har omtilldelats till New Technology APC 1520 med en nationell genomsnittlig ersättning på $1850,50 från 1 januari 2022.

Läs mer

Paxman publicerar nyhetsbrev om medieuppmärksamhet och marknadsföring under internationella bröstcancermånaden

Paxman publicerar idag oktober månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Läs mer

Se VD Richard Paxmans deltagande vid Redeyes Investor Forum

Hela presentationen kan ses här: https://www.redeye.se/video/event-presentation/821427/paxman-ceo-richard-paxman-presenterar-pa-redeye-investor-forum-23-september-2021 Kontakter Richard Paxman, VD Tel: +44 7968 020641 E-post: richard@paxmanscalpcooling.com www.paxman.se Om oss PAXMAN’s Scalp Cooling System har utvecklats av familjen Paxman i syfte att minimera risken för håravfall hos patienter som genomgår cellgiftsbehandling. Idén till systemet föddes när fyrabarnsmamman Sue Paxman själv drabbades av håravfall i samband med cellgiftsbehandling. […]

Läs mer

Paxman publicerar nyhetsbrev om bolagets återkomst till den kanadensiska marknaden

Paxman publicerar idag september månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Läs mer

VD Richard Paxman deltar vid Investor Forum Online

Se VD Richard Paxman delta vid ett, av Redeye arrangerat, investerarforum torsdagen den 23e september!Länk till livesändning och schema: https://www.redeye.se/events/812825/investor-forum-live-3 Registreringslänk till sändningen – för att ta emot information och påminnelser via e -post: https://www.lyyti.in/Investor_Forum_2158 Kontakter Richard Paxman, VD Tel: +44 7968 020641 E-post: richard@paxmanscalpcooling.com www.paxman.se Om oss PAXMAN’s Scalp Cooling System har utvecklats av familjen Paxman i syfte […]

Läs mer

Paxman publicerar nyhetsbrev om stark internationell order- och installationsaktivitet under sommaren

Paxman publicerar idag augusti månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Läs mer

Se Redeyes intervju med VD Richard Paxman

Redeye intervjuade Richard Paxman om Q2-rapporten och framtidsutsikterna

Läs mer

Regulatorisk

PAXMAN publicerar kvartalsrapport per 30 juni 2021

Fortsatt återhämtning för nettoomsättningen med stark tillväxt i USA

Läs mer

PAXMAN publicerar nyhetsbrev om nya distributionspartners i Indonesien samt Bangladesh

Paxman publicerar idag juni månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Läs mer

Paxmans tecknar nya distributionsavtal med partners i Indonesien och Bangladesh

Paxman tillkännager idag PT. Gekha Karunia Abadi som sin exklusiva distributionspartner för Indonesien, samt VisionTech International som sin globala distributionspartner för Paxmanutrustning i Bangladesh.

Läs mer

RedEye publicerar analys av Paxman

RedEye har idag publicerat en analys av Paxman

Läs mer

PAXMAN publicerar nyhetsbrev om forskningsanslag till bolagets utveckling av en produkt som motverkar cellgiftsinducerad perifer neuropati (CIPN)

Paxman publicerar idag maj månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Läs mer

Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i PAXMAN AB (publ)

PAXMAN AB (publ) har idag hållit årsstämma på NetPort, Östra Piren i Karlshamn. Vid stämman var ca 53 % av bolagets aktier representerade. Den formella stämman avslutades med en presentation av bolagets VD Richard Paxman, varefter aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor om verksamheten.

Läs mer

Regulatorisk

PAXMAN publicerar kvartalsrapport per 31 mars 2021

Ny rekordnivå för antalet anslutna patienter i USA

Läs mer

Regulatorisk

PAXMAN TILLKÄNNAGER SINGAPORE-UK-TEAMET SOM UTVECKLAR EN UNIK ENHET FÖR ATT MINSKA BIVERKNINGAR AV KEMOTERAPI

Högeffektiv och miniatyriserad kylkomprimeringsteknik syftar till att förhindra / minska smärta och känslighet i händer och fötter orsakat av kemoterapi

Läs mer

Se VD Richard Paxmans deltagande vid Redeyes virituella Medtech Diagnostics event 5 maj

Som bolaget meddelade i aprils nyhetsbrev skulle VD Richard Paxman delta vid ett investerarevent anordnat av Redeye. Videon hittar ni här: https://www.redeye.se/video/event-presentation/811250/paxman-ceo-richard-paxman-presents-at-redeye-theme-medtech-diagnostics-may-5th Kontakter Richard Paxman, VD Tel: +44 7968 020641 E-post: richard@paxmanscalpcooling.com www.paxman.se Om oss PAXMAN’s Scalp Cooling System har utvecklats av familjen Paxman i syfte att minimera risken för håravfall hos patienter som genomgår cellgiftsbehandling. Idén till systemet föddes när fyrabarnsmamman Sue Paxman själv drabbades av håravfall i […]

Läs mer

Paxman publicerar bolagets årsredovisning för 2020

Paxman publicerar idag bolagets årsredovisning för 2020.

Läs mer

Paxman utökar sitt globala nätverk med ytterligare två nya partners för Chile och Ukraina.

Paxman tillkännager idag Sistemplus S.A. som sin exklusiva distributionspartner för Chile, samt Medinova LLC som sin globala distributionspartner för Paxmanutrustning i Ukraina. .

Läs mer

PAXMAN publicerar nyhetsbrev om japansk studie som visar att Paxmans skalpkylning motverkar permanent håravfall

Paxman publicerar idag april månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Läs mer

Regulatorisk

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PAXMAN AB (publ)

Aktieägarna i PAXMAN AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 maj 2021 kl. 15.00. På grund av den pågående pandemin kommer Bolaget erbjuda aktieägarna möjlighet att delta vid årsstämman fysiskt eller digitalt.

Läs mer

Proposition för obligatorisk täckning av skalpkylning godkänd av Texas House-kommittén.

Fredag den 16e april godkändes proposition HB1588, som föreskriver obligatorisk försäkring för FDA-godkända kostnader för skalpkylning för cancerpatienter, av Texas House-kommittén för försäkring, med 8 röster mot 1.

Läs mer

PAXMAN publicerar nyhetsbrev i vilket VD Richard Paxman svarar på aktieägarnas frågor efter bokslutskommunikén

Paxman publicerar idag mars månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Läs mer

Första skalpkylningsstudien med icke-cancerpatienter för att motverka cellgiftsinducerat håravfall hos barn och unga

En pilotstudie i form av en prospektiv observationsstudie kommer att utgöra första gången som Paxman Scalp Cooling System används inom det här forskningsområdet. Utöver att vara den första studien då Paxmans skalpkylningssystem används av en patientgrupp som består av barn och unga så är studien “Pilot Study of Cold Cap Therapy for Prevention of Hair […]

Läs mer

Regulatorisk

PAXMAN publicerar bokslutskommuniké per 31 december 2020

Årets sista kvartal blev fortsatt stabilt för PAXMAN, trots pandemin

Läs mer

PAXMAN publicerar nyhetsbrev om världens första biologiska forskningsresultat som visar hur skalpkylning skyddar mänskliga hårsäckar

Paxman publicerar idag februari månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Läs mer

Regulatorisk

Rättelse: PAXMAN genomför riktad nyemission om 1 600 000 aktier och tillförs härigenom cirka 59 miljoner kronor

Styrelsen i Paxman AB (publ) (”PAXMAN” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 27 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission av 1 600 000 aktier till en teckningskurs om 36,60 kronor per aktie (”Nyemissionen”).

Läs mer

Regulatorisk

PAXMAN genomför riktad nyemission om 1 600 000 aktier och tillförs härigenom cirka 59 miljoner kronor

Styrelsen i Paxman AB (publ) (”PAXMAN” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 27 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission av 1 600 000 aktier till en teckningskurs om 36,60 kronor per aktie (”Nyemissionen”).

Läs mer

PAXMAN publicerar nyhetsbrev om att American Medical Association (AMA) inför CPT® kategori III-koder för mekanisk skalpkylning

Paxman publicerar idag januari månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Läs mer

Paxman kommenterar den landsomfattande nedstängningen i Storbritannien

En landsomfattande nedstängning har genomförts i alla delar av Storbritannien i ett försök att förhindra att sjukvården blir överbelastad, eftersom sjukdomsfall med den nya varianten av Coronaviruset har ökat i landet.

Läs mer

AMA utfärdar CPT® kategori III-koder för mekanisk skalpkylning

AMA utfärdar CPT® kategori III-koder för mekanisk skalpkylning, vilket underlättar behandlingen av håravfall orsakat av cellgifter.

Läs mer

PAXMAN publicerar nyhetsbrev om att skalpkylning nu rekommenderas i ESMOs europeiska kliniska riktlinjer för cancerbehandling

Paxman publicerar idag december månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Läs mer

European Society for Medical Oncology (ESMO) rekommenderar skalpkylning i samband med cellgiftsbehandling för att minska risken för håravfall.

European Society for Medical Oncology (ESMO), den ledande professionella organisationen för medicinsk onkologi, har uppdaterat the Clinical Practice Guidelines for Dermatological Toxicities Related to Anticancer Agents att inkludera rekommendation om skalpkylning för att minska risken för håravfall hos patienter som erhåller cellgiftsbehandling, som en kategori IIB-rekommendation.

Läs mer

PAXMAN erhåller order om 10 system till Italien

Paxmans distributör i Italien, Praesidia s.r.l, har erhållit en order om 10 system av modellen PSCS2, för att tillgodose efterfrågan av skalpkylning hos Institute G.Pascale i Neapel.

Läs mer

PAXMAN publicerar nyhetsbrev om CPT-kod för skalpkylning i USA och flertalet nya installationer i USA och Storbritannien

Paxman publicerar idag november månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Läs mer

Regulatorisk

PAXMAN publicerar kvartalsrapport per 30 september 2020

Stabil omsättning trots den pågående pandemin

Läs mer

Påminnelse; glöm inte att anmäla dig till det virtuella Q&A-eventet med VD Richard Paxman den 25 november

Eventet inleds kl 17.00 CET med en kort presentation av bolagets delårsrapport för Q3 2020 följt av en Q&A med VD Richard Paxman. Aktieägare, investerare och andra intressenter är välkomna att delta.

Läs mer

Regulatorisk

PAXMAN meddelar att CPT Editorial Panel upprättar CTP-kod för skalpkylning

PAXMAN, den ledande globala tillverkaren och leverantören av utrustning för skalpkylning, meddelar idag att American Medical Association (AMA) CPT (Current Procedural Terminology) Editorial Panel publicerade sin sammanfattning av åtgärder från mötet i oktober 2020. CPT:s redaktionella panel upprättade en kategori III-kod för skalpkylning.

Läs mer

PAXMAN publicerar nyhetsbrev om godkännandet av en kommande studie med bolagets skalpkylningssystem i Sydkorea

Paxman publicerar idag oktober månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Läs mer

PAXMAN meddelar att Cancer Australias riktlinjer för hantering av tidig bröstcancer nu rekommenderar skalpkylning

Cancer Australia har uppdaterat sina riktlinjer för hantering av tidig bröstcancer så att de nu inkluderar skalpkylning i samband med cellgiftsbehandling för att minska risken för håravfall hos patienter som erhåller cellgiftsbehandling.

Läs mer

PAXMAN publicerar nyhetsbrev om signifikant försäljning i Storbritannien och fortsatta framsteg inom utvecklingen av en CIPN-produkt

PAXMAN publicerar idag september månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Läs mer

Regulatorisk

PAXMAN publicerar kvartalsrapport per 30 juni 2020

Motståndskraftig utveckling och finansiell position trots fortsatta covid-19-effekter.

Läs mer

PAXMAN publicerar nyhetsbrev om stark utveckling i Frankrike trots covid-19-pandemin

PAXMAN publicerar idag augusti månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Läs mer

PAXMAN publicerar nyhetsbrev om positiva kliniska resultat i japansk forskningsstudie

PAXMAN publicerar idag juni månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Läs mer

Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i PAXMAN AB (publ)

PAXMAN AB (publ) har idag hållit årsstämma på NetPort, Östra Piren i Karlshamn. Vid stämman var ca 64 % av bolagets aktier representerade. Den formella stämman avslutades med en presentation av bolagets VD Richard Paxman, varefter aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor om verksamheten.

Läs mer

Regulatorisk

PAXMAN publicerar kvartalsrapport för kvartal 1 2020

Ytterligare ett kvartal med stabil tillväxt för Paxman

Läs mer

PAXMAN publicerar bolagets årsredovisning för 2019

PAXMAN publicerar idag bolagets årsredovisning för 2019.

Läs mer

PAXMAN publicerar nyhetsbrev om order och kommande leveranser samt bolagets digitala support till patienter och kunder under covid-19

PAXMAN publicerar idag april månads ordinarie utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Läs mer

Regulatorisk

Rättelse: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PAXMAN AB (publ)

Aktieägarna i PAXMAN AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 maj 2020 kl. 15.00 i NetPorts konferenslokal Amazonas, Biblioteksgatan 4, 374 35 KARLSHAMN. Registrering kan ske från kl. 14.30.

Läs mer

Regulatorisk

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PAXMAN AB (publ)

Aktieägarna i PAXMAN AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 maj 2020 kl. 15.00 i NetPorts konferenslokal Amazonas, Biblioteksgatan 4, 374 35 KARLSHAMN. Registrering kan ske från kl. 14.30.

Läs mer

PAXMAN publicerar nyhetsbrev om NCCNs inkludering av skalpkylning i sina riktlinjer för äggstockscancer samt uppdaterar om coronavirus-åtgärder

PAXMAN publicerar idag en extra utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Läs mer

PAXMAN publicerar nyhetsbrev om coronavirus-situationen samt leveranser om 11 system till Australien och 10 system till Japan

PAXMAN publicerar idag bolagets nyhetsbrev för mars 2020 som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Läs mer

PAXMAN publicerar nyhetsbrev där VD Richard Paxman svarar på aktieägarfrågor om bolagets bokslutskommuniké

PAXMAN publicerar idag bolagets nyhetsbrev för februari 2020 som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Läs mer

Regulatorisk

PAXMAN publicerar bokslutskommuniké per 31 december 2019

2019 blev ett starkt tillväxtår för PAXMAN

Läs mer

PAXMAN erhåller order om 16 skalpkylningssystem till Storbritannien samt 10 system till Italien

PAXMAN meddelar att bolaget märker av ett fortsatt starkt orderflöde i Europa i början av 2020, både från nya kunder och cancercenter i Storbritannien som önskar uppgradera sina äldre system. Bolaget erhöll nyligen en order om 16 system till prestigefyllda Royal Marsden NHS Foundation Trust i Storbritannien samt en order om 10 system till bolagets distributör i Italien.

Läs mer

PAXMAN publicerar nyhetsbrev om uppgraderingar till bolagets senaste system i Storbritannien

PAXMAN publicerar idag bolagets nyhetsbrev för januari 2020 som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Läs mer

Regulatorisk

PAXMAN AB (publ) utser ny Chief Financial Officer

PAXMAN meddelar att bolaget har utsett Emelie Gustafsson till ny Chief Financial Officer (CFO) med tillträde den 1 mars 2020. Emelie, född 1980, innehar idag positionen som CFO för CIMON AB, moderbolag till CIMON Venture Trust AB som är en av PAXMANs betydande aktieägare. Hon kommer att behålla denna position parallellt med sin nya roll som CFO för PAXMAN.

Läs mer

PAXMAN erhåller marknadsgodkännande i Argentina för bolagets senaste skalpkylningssystem

PAXMAN meddelar att bolaget har erhållit marknadsgodkännande i Argentina för den senaste PSCS-modellen av sitt skalpkylningssystem. De första 8 PSCS-systemen kommer att levereras till distributören Xeikon Diagno under december 2019.

Läs mer

Nordiska kapitalförvaltaren Bankinvest köper 200 000 aktier i PAXMAN AB (publ)

PAXMAN meddelar att kapitalförvaltaren Bankinvest har köpt 200 000 aktier i bolaget, varav 100 000 vardera från de två storägarna Glenn Paxman och Björn Littorin. Det var köparen som tog initiativ till affären, och transaktionen utfördes via marknaden den 2 december 2019.

Läs mer

PAXMAN publicerar nyhetsbrev om bolagets rekordstarka Q3-resultat samt distributionsavtal i Israel och Rumänien

PAXMAN publicerar idag bolagets nyhetsbrev för november 2019 som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Läs mer

Regulatorisk

PAXMAN publicerar kvartalsrapport per 30 september 2019

Ytterligare ett rekordkvartal

Läs mer

PAXMAN publicerar nyhetsbrev om bolagets expansion i Japan och aktiviteter under oktober – Breast Cancer Awareness Month

PAXMAN publicerar idag bolagets nyhetsbrev för oktober 2019 som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Läs mer

Information om insiderförsäljningar i PAXMAN AB (publ)

PAXMAN meddelar att två av bolagets största ägare, Glenn Paxman och Björn Littorin, har avyttrat 70 000 aktier vardera i bolaget, dvs totalt 140 000 aktier. Köpare är Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, ett fondbolag samt ett begränsat antal långsiktiga privata investerare.

Läs mer

Regulatorisk

PAXMAN erhåller order om ytterligare 20 skalpkylningssystem till Japan

PAXMAN meddelar att bolaget har erhållit en order om ytterligare 20 skalpkylningssystem till Japan från distributören Century Medical. Totalt har PAXMAN nu tagit emot order om 50 system till Japan sedan marknadsgodkännande erhölls i landet i slutet av mars 2019.

Läs mer

PAXMAN publicerar nyhetsbrev om bolagets expansion i Afrika och Asien samt presentation av tre kliniska studier vid ESMO i Barcelona

PAXMAN publicerar idag bolagets nyhetsbrev för september 2019 som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Läs mer

Regulatorisk

PAXMAN publicerar delårsrapport per 30 juni 2019

Lönsamt kvartal med omsättningsrekord

Läs mer

PAXMAN förstärker sin marknadsnärvaro i Asien med distributionsavtal för Pakistan

PAXMAN meddelar att bolaget har tecknat ett distributionsavtal för sitt marknadsledande skalpkylningssystem i Pakistan med bolaget Varitron. Avtalet utökar PAXMANs globala räckvidd med en marknad som omfattar 220 miljoner invånare och nästan 200 000 nya cancerfall per år.

Läs mer

PAXMAN erhåller marknadsgodkännande i Sydafrika för PSCS, bolagets senaste skalpkylningssystem

PAXMAN meddelar att bolaget har erhållit marknadsgodkännande i Sydafrika för den senaste PSCS-modellen av sitt skalpkylningssystem. Det innebär att bolaget förväntar sig ett ökande orderflöde från PAXMANs sydafrikanska distributör Pharmacentrix under resten av året samt under 2020.

Läs mer

Regulatorisk

PAXMAN erhåller order om 10 skalpkylningssystem till Australien

PAXMAN meddelar att bolaget har erhållit en order om 10 skalpkylningssystem till Australien från Regional Health Care Group, bolagets distributör i Oceanien. Tidigare i juni bekräftades dessutom finansiering av upp till 10 system till Nya Zealand via samma distributör.

Läs mer

PAXMAN publicerar nyhetsbrev om bolagets expansion i Sydamerika samt nyligen erhållet designpris

PAXMAN publicerar idag bolagets nyhetsbrev för juni 2019 som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Läs mer

Regulatorisk

PAXMAN erhåller marknadsregistrering i Brasilien för bolagets senaste skalpkylningssystem

PAXMAN meddelar att bolaget har erhållit marknadsregistrering i Brasilien för den senaste PSCS-modellen av sitt skalpkylningssystem. De första beställningarna om minst 8 system totalt förväntas i närtid. PAXMAN och bolagets brasilianska distributör EPTCA Medical kommer att genomföra en officiell lansering av det nya systemet vid en medicinsk kongress i oktober.

Läs mer

Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i PAXMAN AB (publ)

PAXMAN AB (publ) har idag hållit årsstämma på NetPort, Östra Piren i Karlshamn. Vid stämman var ca 72 % av bolagets aktier representerade. Den formella stämman avslutades med en presentation av bolagets VD Richard Paxman, varefter aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor om verksamheten.

Läs mer

Regulatorisk

PAXMAN publicerar kvartalsrapport per 31 mars 2019

Allt starkare siffror kombinerat med kraftfull global expansion

Läs mer

PAXMAN meddelar att lagförslag om kostnadstäckning för skalpkylning inte gick igenom i Texas

PAXMAN meddelar att lagförslaget som föreslog obligatorisk försäkringstäckning av skalpkylningskostnader för cancerpatienter inte tog sig igenom Texas andra kammare (senaten), efter att ha röstats igenom av representanthuset. Skalpkylning har samtidigt hamnat på agendan i fler delstater i USA, och motsvarande lagförslag förbereds i New York och ytterligare delstater.

Läs mer

Regulatorisk

PAXMAN når milstolpe om 500 skalpkylningssystem i USA

PAXMAN meddelar att bolaget nu har installerat eller tecknat leveransavtal om mer än 500 skalpkylningssystem mot håravfall vid cellgiftsbehandling i USA, bara två år efter erhållet FDA-godkännande. Bolaget arbetar nu för att främja storskalig kostnadstäckning för behandlingen.

Läs mer

PAXMAN publicerar årsredovisning för 2018

PAXMAN har nu offentliggjort sin årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Läs mer

PAXMAN meddelar att delstaten Texas i USA utreder ett lagförslag om obligatorisk kostnadstäckning för skalpkylning

PAXMAN meddelar att delstaten Texas utreder ett lagförslag som gör det obligatorisk för hälsovårdsprogram att täcka skalpkylningskostnader i samband med cancerbehandling. Förslaget presenterades vid en hearing i utskottet för försäkringsfrågor den 16 april, och röstas det igenom skulle det utgöra ett genombrott på vägen mot allmän kostnadstäckning i USA.

Läs mer

Regulatorisk

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PAXMAN AB (publ)

Aktieägarna i PAXMAN AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2019 kl. 15.00 i NetPorts konferenslokal Amazonas, Biblioteksgatan 4, 374 35 KARLSHAMN. Registrering kan ske från kl. 14.30.

Läs mer

PAXMAN publicerar nyhetsbrev om bolagets marknadsgodkännande i Japan

PAXMAN publicerar idag bolagets nyhetsbrev för april 2019 som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Läs mer

Regulatorisk

PAXMAN erhåller order om 20 skalpkylningssystem till Japan två veckor efter marknadsgodkännande

PAXMAN meddelar att bolaget har erhållit en order om 20 skalpkylningssystem till Japan från distributören Century Medical. Systemen kommer att installeras på Tokyo Medical Center Hospital och Kyoto University Hospital, och leveranserna inleds i juni.

Läs mer

Regulatorisk

PAXMAN erhåller marknadsgodkännande i Japan, kommer att inleda omfattande marknadsaktiviteter under 2019

PAXMAN meddelar att bolaget har erhållit marknadsgodkännande (Shonin) i Japan för sitt marknadsledande skalpkylningssystem som motverkar cellgiftsinducerat håravfall. Godkännandet omfattar samtliga solida tumörer, och bolaget kommer att inleda omfattande marknadsaktiviteter i Japan under 2019 tillsammans med distributören Century Medical.

Läs mer

Paxman AB (publ): PAXMAN meddelar att NCCNs riktlinjer nu rekommenderar skalpkylning som en kategori 2A-behandling för patienter med bröstcancer

PAXMAN meddelar att National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) i USA har uppdaterat sina kliniska behandlingsriktlinjer inom onkologi för bröstcancer genom att införa skalpkylning som en rekommenderad kategori 2A-behandling för att minska risken för håravfall i samband med cellgiftsbehandlingar.

Läs mer

Regulatorisk

Paxman AB (publ): PAXMAN publicerar bokslutskommuniké januari – december 2018

Efter ett starkt fjärde kvartal överträffade PAXMAN omsättningsmålet för 2018

Läs mer

Regulatorisk

Paxman AB (publ): PAXMAN och Huddersfields universitet investerar 12 MSEK under 5 år i världens första forsknings- och utvecklingscenter inom skalpkylning

PAXMAN och Huddersfields universitet har tecknat ett femårigt forsknings- och samarbetsavtal gällande PAXMAN Scalp Cooling Research Centre, en ny multidisciplinär forsknings- och utvecklings-grupp vid Huddersfields universitet. Centrets fokus blir biologisk hårsäcksforskning samt utveckling av innovativa skalpkylningsrelaterade behandlingar och individuella 3D-utskrivna kylmössor.

Läs mer

Paxman AB (publ): PAXMAN publicerar nyhetsbrev om bolagets nya indikation CIPN samt den dubbla vinsten vid EEF Future Manufacturing Awards

PAXMAN publicerar idag bolagets nyhetsbrev för februari 2019 som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Läs mer

Regulatorisk

PAXMAN inleder utveckling av kylningsprodukt som motverkar nervskador hos cellgiftspatienter med nationellt universitetssjukhus i Singapore

PAXMAN har tecknat ett avtal om forskningssamarbete med Nationella universitetssjukhuset i Singapore för utveckling av ett portabelt kylnings- och kompressionssystem som motverkar cellgiftsinducerad perifer neuropati (nervskador i händer och fötter). Målsättningen är att ha en prototyp redo för kliniska studier under andra kvartalet 2020.

Läs mer

PAXMAN erhåller order om två skalpkylningssystem till Sundsvalls sjukhus

PAXMAN meddelar att bolaget har erhållit en order om två skalpkylningssystem till Onkologkliniken vid Sundsvalls sjukhus. I och med installationen uppgraderas den tidigare utrustningen från en annan leverantör till marknadsledande skalpkylning från PAXMAN.

Läs mer

Regulatorisk

PAXMAN erhåller andra order av Teva i Mexiko efter framgångsrik marknadslansering

PAXMAN meddelar att bolagets licenspartner Teva Pharmaceutical Industries Ltd harbeställt ytterligare tio skalpkylningssystem till Mexiko efter den framgångsrika marknadslanseringen i november. Tevas tidigare order om 17 system installeras nu löpande, och den första patienten behandlades förra veckan på Centro Oncologico Internacional i Guadalajara.

Läs mer

Regulatorisk

PAXMAN publicerar kvartalsrapport per 30 september 2018

Starkaste kvartalet hittills

Läs mer

PAXMAN presenterar bolaget på Stora Aktiedagen den 26 november

PAXMAN AB (publ) kommer att presentera bolaget på Stora Aktiedagen i Stockholm den 26 november. Då bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet publiceras bara några dagar innan presentationen kommer PAXMAN’s VD Richard Paxman ta tillfället i akt att kommentera dess innehåll.

Läs mer

PAXMAN publicerar nyhetsbrev om bolagets starka utveckling i USA, Mexiko och globalt

PAXMAN publicerar idag en ny utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter. Nyhetsbrevet publiceras nu för första gången på både svenska och engelska.

Läs mer

Regulatorisk

PAXMAN publicerar delårsrapport per 30 juni 2018

Fortsatt expansion enligt plan

Läs mer

Regulatorisk

PAXMAN erhåller första ordern från Teva i Mexiko om 17 skalpkylningssystem

PAXMAN meddelar att bolaget erhållit en första order från licenspartnern Teva Pharmaceutical Industries Ltd om 17 skalpkylningssystem till Mexiko. Systemen är beställda av totalt fem cancercenter i Mexiko varav tre installerar system i huvudstaden Mexiko City.

Läs mer

Information om insiderförsäljningar i PAXMAN AB (publ)

PAXMAN AB (publ) meddelar att bolagets två största ägare, Glenn Paxman och Björn Littorin, har avyttrat 250 000 aktier vardera i bolaget, dvs totalt 500 000 aktier. Köpare är Länsförsäkringar Blekinge och Länsförsäkringar Kalmar län, samt ett begränsat antal långsiktiga privata investerare. Efter transaktionen äger Glenn Paxman 6 538 645 aktier i PAXMAN, och Björn Littorin äger 1 035 076 aktier.

Läs mer

PAXMAN kommenterar AMA-beslut om CPT-kod för skalpkylning

AMA (American Medical Association) i USA har beslutat att i dagsläget inte införa en specifik CPT-kod, som underlättar när patienter ansöker om kostnadsersättning för skalpkylning. Beslutet beror främst på att patientunderlaget ännu inte anses vara tillräckligt stort. PAXMAN förväntar sig att AMA kommer att revidera sin ståndpunkt i takt med att skalpkylning blir allt vanligare i USA.

Läs mer

PAXMAN publicerar nyhetsbrev om bolagets utökade USA-godkännande samt starka kliniska studieresultat

PAXMAN publicerar idag en ny utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till svenska aktieägare, investerare och andra intressenter.

Läs mer

PAXMAN erhåller utökat FDA-godkännande i USA för bolagets skalpkylningssystem

PAXMAN meddelar att man nu erhållit ett utökat FDA-godkännande som inkluderar användning av bolagets avancerade skalpkylningssystem vid behandling av solida tumörer. Godkännandet utökar väsentligen antalet potentiella cancerfall per år som systemet är godkänt för i USA, från ca 250 000 bröstcancerfall till över 1 miljon fall av bröstcancer och solida tumörer.

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i PAXMAN AB (publ)

PAXMAN AB (publ) har idag hållit sin första årsstämma, på NetPort, Östra Piren i Karlshamn. Vid stämman var ca 83 % av bolagets aktier representerade. Den formella stämman avslutades med en presentation av bolagets VD Richard Paxman, varefter aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor om verksamheten.

Läs mer


PAXMAN kompletterar ansökan om utökat FDA-godkännande i USA

PAXMAN AB (publ) har kompletterat bolagets ansökan om ett utökat FDA-godkännande i USA i enlighet med myndighetens önskemål. Det utökade godkännandet kommer att möjliggöra användning av bolagets skalpkylning i samband med cellgiftsbehandling av samtliga solida tumörer.

Läs mer

PAXMAN publicerar årsredovisning för 2017

PAXMAN offentliggör härmed sin årsredovisning för räkenskapsåret 2017.

Läs mer

PAXMAN rekonstruerar förvärvsanalysen för Paxman Group Ltd och justerar helårssiffror för 2017

PAXMAN meddelar att bolaget har rekonstruerat förvärvsanalysen avseende övertagandet av samtliga aktier i Paxman Group Ltd.

Läs mer

PAXMAN erhåller marknadsgodkännande i Mexiko och planerar lansering under Q2 med licenspartnern Teva Pharmaceutical Industries Ltd

PAXMAN meddelar att bolaget har erhållit marknadsgodkännande i Mexiko för sitt marknadsledande skalpkylningssystem som reducerar håravfall vid cellgiftsbehandling. PAXMAN och licenspartnern Teva kommer nu att intensifiera etableringen inför en officiell lansering senare under det andra kvartalet.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PAXMAN AB (publ)

Aktieägarna i PAXMAN AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 maj 2018 kl. 15.00 i NetPorts konferenslokal Zambesi, Biblioteksgatan 4, 374 35 KARLSHAMN. Registrering kan ske från kl. 14.30.

Läs mer

PAXMAN lämnar in ansökan om marknadsgodkännande i Japan

PAXMAN meddelar att bolaget har lämnat in en ansökan om marknadsgodkännande (SHONIN) i Japan för sitt marknadsledande skalpkylningssystem som reducerar håravfall vid cellgiftsbehandling. Ansökan omfattar samtliga solida tumörer inklusive bröstcancer.

Läs mer

PAXMAN publicerar nyhetsbrev med intervjuer om bolagets framtidsutsikter i USA samt samarbetet med Teva i Mexiko

PAXMAN publicerar idag första utgåvan av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till svenska aktieägare, investerare och andra intressenter.

Läs mer

PAXMAN når milstolpe om 250 skalpkylningssystem i USA, inklusive nytt avtal med topp tio-rankat cancercenter

PAXMAN meddelar att bolaget har uppnått sin målsättning i USA om att installera eller teckna leveransavtal om minst 250 skalpkylningssystem inom ett år efter FDA-godkännandet i april 2017. Milstolpen uppnåddes genom tecknandet av ett nytt avtal med ett av USAs tio främsta cancercenter enligt ansedda US News & World Reports årliga utvärdering.

Läs mer

PAXMANs levererar skalpkylning till samtliga fem topprankade cancercenter i USA

PAXMAN meddelar att bolaget nu har tecknat leveransavtal för sitt ledande skalpkylningssystem med samtliga av de fem högst rankade cancercentren i USA enligt ansedda US News & World Reports årliga utvärdering. Denna viktiga milstolpe uppnåddes genom tecknandet av ett avtal om fyra system med det sista återstående topprankade cancercentret.

Läs mer

PAXMAN publicerar bokslutskommuniké per 31 december 2017

Årets fjärde kvartal blev ett starkt slut på ett fantastiskt år

Läs mer

PAXMAN förstärker IR-kommunikationen med Honeybadger

PAXMAN meddelar att bolaget kommer att utöka och förstärka sin marknadskommunikation tillsammans med IR-byrån Honeybadger. En kommunikationsplan för 2018 har färdigställts och inkluderar bland annat ett nyhetsbrev med fördjupande information om bolagets verksamhet samt dess pågående globala expansionsfas.

Läs mer

PAXMAN tecknar avtal med MD Anderson Cancer Center

PAXMAN meddelar att bolaget har tecknat avtal med The University of Texas MD Anderson Cancer Center. PAXMAN kommer att installera 16 skalpkylningssystem på 3 av centrets kliniker i Houston.

Läs mer

PAXMAN och Teva Pharmaceutical Industries Ltd. tecknar licensavtal för PAXMAN Scalp Cooler i Mexiko

PAXMAN och Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE: TEVA) meddelar att bolagen har tecknat ett exklusivt licensavtal för behandlingar med PAXMAN Scalp Cooler i Mexiko. Teva kommer enligt avtalet att ansvara för försäljning och marknadsföring på denna marknad.

Läs mer

PAXMAN erhåller rörelsekredit om 10 MSEK till finansiell buffert för att kunna öka expansionstakten i USA

PAXMAN meddelar att bolaget har erhållit en rörelsekredit om 10 MSEK till en finansiell buffert för att säkerställa initiala åtaganden relaterade till tecknade kontrakt i USA, och samtidigt ha möjlighet att öka expansionstakten på denna viktiga marknad. Rörelsekrediten beräknas vara mer än tillräcklig tills PAXMAN-koncernen kan leverera ett positivt kassaflöde.

Läs mer

PAXMAN publicerar kvartalsrapport per 30 september 2017

Årets tredje kvartal präglas av av fortsatt tillväxt och viktiga marknadsframgångar

Läs mer

PAXMAN justerar bokfört värde av anläggningstillgångar 1 april – 30 juni

PAXMAN meddelar att bolaget har justerat det bokförda värdet av anläggningstillgångar på koncernnivå per den 30 juni 2017 i enlighet med rekommendation av bolagets revisor. Förändringen avser endast prissättning mellan bolag inom PAXMAN-koncernen och har således ingen påverkan på kassaflödet under perioden.

Läs mer

PAXMAN AB byter Certified Adviser från Erik Penser Bank AB till FNCA Sweden AB

PAXMAN AB (publ) informerar härmed att man byter Certified Adviser från Erik Penser Bank AB till FNCA Sweden AB den 13 november 2017. För ytterligare information, kontakta Richard Paxman, VDTel: +44 7968 020641E-post: richard@paxmanscalpcooling.comwww.paxman.se 

Läs mer

PAXMAN installerar skalpkylningssystem hos Memorial Sloan Kettering Cancer Centre (MSK)

PAXMAN meddelar att bolagets kliniskt prövade skalpkylningssystem inom kort kommer att erbjudas till bröstcancerpatienter som behandlas vid Memorial Sloan Kettering Cancer Centers kliniker i New York-området. PAXMANs Scalp Cooling System är det enda skalpkylningssystemet baserat på en randomiserad klinisk studie som har godkänts av FDA.

Läs mer

PAXMAN ansöker om FDA-godkännande i USA för väsentligt utökad användning av bolagets skalpkylningssystem

PAXMAN har lämnat in en 510(k) ansökan till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för utökad användning av bolagets avancerade skalpkylningssystem, som minimerar risken för håravfall vid cellgiftsbehandling, i samband med behandling av solida tumörer. Vid ett utökat FDA-godkännande skulle antalet nya cancerfall per år som systemet är godkänt för öka från 250 000 bröstcancerfall till över 1 miljon fall av bröstcancer och solida tumörer, enbart i USA.

Läs mer

PAXMAN tidigarelägger publiceringen av sin Q3-rapport

Styrelsen för PAXMAN AB (publ) har beslutat tidigarelägga publiceringen av bolagets kvartalsrapport för perioden januari – september 2017.

Läs mer

PAXMAN publicerar delårsrapport per 30 juni 2017

Årets andra kvartal präglas av stark tillväxt och flera viktiga milstolpar

Läs mer

PAXMAN mer än halvvägs mot volymmålet för första året på USA-marknaden

PAXMAN AB (publ) har överträffat 50 % av sitt uttalade mål för etableringen i USA, då bolaget nu erhållit order på sitt 127:e system till den amerikanska marknaden.  Målet är att leverera 250 system under den närmaste tolvmånadersperioden, räknat från FDA-godkännandet i april i år.

Läs mer

Paxmans skalpkylningssystem har godkänts av ANMAT i Argentina

Paxman AB (publ) har nu erhållit godkännande för sitt avancerade skalpkylningssystem av ANMAT, Argentinas motsvarighet till FDA. Godkännandet har föregåtts av omfattande regulatoriska prövningar och är ytterligare ett viktigt steg i Paxmans tillväxtstrategi sedan FDA-godkännandet i USA i slutet av april i år.

Läs mer

Paxmans skalpkylningssystem har erhållit FDA-godkännande i Taiwan

Paxman AB (publ) har erhållit godkännande för sitt avancerade skalpkylningssystem av Taiwan Food and Drug Administration, TFDA, efter omfattande regulatoriska prövningar. Detta är ytterligare ett viktigt steg i bolagets exportstrategi sedan FDA-godkännandet i USA i slutet av april i år.

Läs mer

Paxman levererar skalpkylningssystem till 20 av Texas Oncologys kliniker

Paxman AB (publ) har tecknat sitt hittills viktigaste avtal sedan FDA-godkännandet i april i år. Kontraktet avser de avancerade skalpkylningssystem Paxman utvecklat för att motverka håravfall i samband med cellgiftsbehandlingar hos bröstcancerpatienter, vilka i denna första omgång kommer att installeras hos 20 av Texas Oncologys kliniker. Kvinnor över hela Texas kommer därmed inom en snar framtid ges möjligheten att själva påverka sin situation under cellgiftsbehandlingen när det gäller möjligheten att få behålla sitt hår.

Läs mer