Prenumerera

PRESSRELEASER

Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i PAXMAN AB (publ)

PAXMAN AB (publ) har idag hållit årsstämma på NetPort, Östra Piren i Karlshamn. Vid stämman var ca 72 % av bolagets aktier representerade. Den formella stämman avslutades med en presentation av bolagets VD Richard Paxman, varefter aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor om verksamheten.

Läs mer

Regulatorisk

PAXMAN publicerar kvartalsrapport per 31 mars 2019

Allt starkare siffror kombinerat med kraftfull global expansion

Läs mer

PAXMAN meddelar att lagförslag om kostnadstäckning för skalpkylning inte gick igenom i Texas

PAXMAN meddelar att lagförslaget som föreslog obligatorisk försäkringstäckning av skalpkylningskostnader för cancerpatienter inte tog sig igenom Texas andra kammare (senaten), efter att ha röstats igenom av representanthuset. Skalpkylning har samtidigt hamnat på agendan i fler delstater i USA, och motsvarande lagförslag förbereds i New York och ytterligare delstater.

Läs mer

Regulatorisk

PAXMAN når milstolpe om 500 skalpkylningssystem i USA

PAXMAN meddelar att bolaget nu har installerat eller tecknat leveransavtal om mer än 500 skalpkylningssystem mot håravfall vid cellgiftsbehandling i USA, bara två år efter erhållet FDA-godkännande. Bolaget arbetar nu för att främja storskalig kostnadstäckning för behandlingen.

Läs mer

PAXMAN publicerar årsredovisning för 2018

PAXMAN har nu offentliggjort sin årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Läs mer

PAXMAN meddelar att delstaten Texas i USA utreder ett lagförslag om obligatorisk kostnadstäckning för skalpkylning

PAXMAN meddelar att delstaten Texas utreder ett lagförslag som gör det obligatorisk för hälsovårdsprogram att täcka skalpkylningskostnader i samband med cancerbehandling. Förslaget presenterades vid en hearing i utskottet för försäkringsfrågor den 16 april, och röstas det igenom skulle det utgöra ett genombrott på vägen mot allmän kostnadstäckning i USA.

Läs mer

Regulatorisk

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PAXMAN AB (publ)

Aktieägarna i PAXMAN AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2019 kl. 15.00 i NetPorts konferenslokal Amazonas, Biblioteksgatan 4, 374 35 KARLSHAMN. Registrering kan ske från kl. 14.30.

Läs mer

PAXMAN publicerar nyhetsbrev om bolagets marknadsgodkännande i Japan

PAXMAN publicerar idag bolagets nyhetsbrev för april 2019 som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Läs mer

Regulatorisk

PAXMAN erhåller order om 20 skalpkylningssystem till Japan två veckor efter marknadsgodkännande

PAXMAN meddelar att bolaget har erhållit en order om 20 skalpkylningssystem till Japan från distributören Century Medical. Systemen kommer att installeras på Tokyo Medical Center Hospital och Kyoto University Hospital, och leveranserna inleds i juni.

Läs mer

Regulatorisk

PAXMAN erhåller marknadsgodkännande i Japan, kommer att inleda omfattande marknadsaktiviteter under 2019

PAXMAN meddelar att bolaget har erhållit marknadsgodkännande (Shonin) i Japan för sitt marknadsledande skalpkylningssystem som motverkar cellgiftsinducerat håravfall. Godkännandet omfattar samtliga solida tumörer, och bolaget kommer att inleda omfattande marknadsaktiviteter i Japan under 2019 tillsammans med distributören Century Medical.

Läs mer