Prenumerera

PRESSRELEASER

Paxman AB (publ): PAXMAN meddelar att NCCNs riktlinjer nu rekommenderar skalpkylning som en kategori 2A-behandling för patienter med bröstcancer

PAXMAN meddelar att National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) i USA har uppdaterat sina kliniska behandlingsriktlinjer inom onkologi för bröstcancer genom att införa skalpkylning som en rekommenderad kategori 2A-behandling för att minska risken för håravfall i samband med cellgiftsbehandlingar.

Läs mer

Regulatorisk

Paxman AB (publ): PAXMAN publicerar bokslutskommuniké januari – december 2018

Efter ett starkt fjärde kvartal överträffade PAXMAN omsättningsmålet för 2018

Läs mer

Regulatorisk

Paxman AB (publ): PAXMAN och Huddersfields universitet investerar 12 MSEK under 5 år i världens första forsknings- och utvecklingscenter inom skalpkylning

PAXMAN och Huddersfields universitet har tecknat ett femårigt forsknings- och samarbetsavtal gällande PAXMAN Scalp Cooling Research Centre, en ny multidisciplinär forsknings- och utvecklings-grupp vid Huddersfields universitet. Centrets fokus blir biologisk hårsäcksforskning samt utveckling av innovativa skalpkylningsrelaterade behandlingar och individuella 3D-utskrivna kylmössor.

Läs mer

Paxman AB (publ): PAXMAN publicerar nyhetsbrev om bolagets nya indikation CIPN samt den dubbla vinsten vid EEF Future Manufacturing Awards

PAXMAN publicerar idag bolagets nyhetsbrev för februari 2019 som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Läs mer

Regulatorisk

PAXMAN inleder utveckling av kylningsprodukt som motverkar nervskador hos cellgiftspatienter med nationellt universitetssjukhus i Singapore

PAXMAN har tecknat ett avtal om forskningssamarbete med Nationella universitetssjukhuset i Singapore för utveckling av ett portabelt kylnings- och kompressionssystem som motverkar cellgiftsinducerad perifer neuropati (nervskador i händer och fötter). Målsättningen är att ha en prototyp redo för kliniska studier under andra kvartalet 2020.

Läs mer

PAXMAN erhåller order om två skalpkylningssystem till Sundsvalls sjukhus

PAXMAN meddelar att bolaget har erhållit en order om två skalpkylningssystem till Onkologkliniken vid Sundsvalls sjukhus. I och med installationen uppgraderas den tidigare utrustningen från en annan leverantör till marknadsledande skalpkylning från PAXMAN.

Läs mer

Regulatorisk

PAXMAN erhåller andra order av Teva i Mexiko efter framgångsrik marknadslansering

PAXMAN meddelar att bolagets licenspartner Teva Pharmaceutical Industries Ltd harbeställt ytterligare tio skalpkylningssystem till Mexiko efter den framgångsrika marknadslanseringen i november. Tevas tidigare order om 17 system installeras nu löpande, och den första patienten behandlades förra veckan på Centro Oncologico Internacional i Guadalajara.

Läs mer

Regulatorisk

PAXMAN publicerar kvartalsrapport per 30 september 2018

Starkaste kvartalet hittills

Läs mer

PAXMAN presenterar bolaget på Stora Aktiedagen den 26 november

PAXMAN AB (publ) kommer att presentera bolaget på Stora Aktiedagen i Stockholm den 26 november. Då bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet publiceras bara några dagar innan presentationen kommer PAXMAN’s VD Richard Paxman ta tillfället i akt att kommentera dess innehåll.

Läs mer

PAXMAN publicerar nyhetsbrev om bolagets starka utveckling i USA, Mexiko och globalt

PAXMAN publicerar idag en ny utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter. Nyhetsbrevet publiceras nu för första gången på både svenska och engelska.

Läs mer