Pressreleaser

Här publiceras enbart regulatoriska meddelanden. För icke-regulatoriska nyheter, besök gärna vår nyhetssida.

 

Paxman AB (publ) har genomfört sina första installationer i USA

Paxman AB (publ) bekräftar idag de första installationerna av sitt avancerade skalpkylningssystem på den amerikanska marknaden. Efter FDA-godkännandet i april 2017 kommer nu fem behandlingscentra i Denver, Colorado att ge kvinnor som genomgår cellgiftsbehandling för bröstcancer möjligheten att själva påverka sin situation vad gäller risken för håravfall. Ytterligare två kliniker i Colorado kommer att installera Paxmans system inom en månad.

Erbjudandet i Paxman AB (publ) övertecknat

Paxman AB (publ) (”Paxman” eller ”Bolaget”) har slutfört erbjudandet om totalt 3 202 500 nyemitterade aktier riktat till allmänheten och institutionella investerare (”Erbjudandet”). Emissionen tecknades till omkring 200 procent och tillför bolaget 30,4 Mkr. Preliminär första dag för handel på Nasdaq First North är den 12 juni 2017.

Paxman genomför nyemission inför listning på Nasdaq First North

Styrelsen i Paxman AB (publ) (”Paxman” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission om högst 3 202 500 aktier samt ansöka om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North. Aktieerbjudandet om 3 202 500 aktier sker till kursen 9,5 kronor (”Erbjudandet”), vilket motsvarar ett emissionsbelopp om 30,4 Mkr. Baserat på emissionskursen och befintligt antal aktier värderas Paxman till 121,7 Mkr. I Erbjudandet har ett antal institutioner och privata investerare åtagit sig att, på samma villkor som övriga investerare, teckna sammanlagt 1 325 000 aktier i Erbjudandet motsvarande cirka 12,6 Mkr och 41,4 procent av Erbjudandet.

FDA-godkännande för Paxman Scalp Cooler

Paxman Scalp Cooler har utvecklats för att reducera risken för håravfall hos cancerpatienter som genomgår cellgiftsbehandling. Paxman har nu erhållit marknadsgodkännande från US Food and Drug Administration (FDA) och kan därmed påbörja försäljningen av sitt skalpkylningssystem på den amerikanska marknaden.