Finansiell information

Övrig finansiell information

Emissionsprospekt

Komplettering
till Paxmans
emissionsprospekt

VD Richard Paxman
intervjuas av Trading Direkt, 26 juni 2017

Exporting is GREAT
intervju med Richard Paxman den 13 februari 2018

Årsredovisningar – Paxman AB (publ)

Årsredovisningar – Paxman Coolers Ltd

2015

2016