Finansiell information

Paxman AB (publ) bildades den 7 oktober 2016 och tillämpar förlängt räkenskapsår. Bolagets första årsredovisning publiceras därmed inte förrän i april 2018.

Delårsrapporter

q1

Q1 2017

q2

Q2 2017

q3

Q3 2017

q4

Q4 2017

Årsredovisningar – Paxman AB (publ)

annual
2017

Emissionsprospekt

Komplettering
till Paxmans
emissionsprospekt

VD Richard Paxman
intervjuas av Trading Direkt, 26 juni 2017

Årsredovisningar – Paxman Coolers Ltd

2015

2016