Finansiell information

Delårsrapporter

Årsredovisningar – Paxman AB (publ)

annual
2017

Övrig finansiell information

Emissionsprospekt

Komplettering
till Paxmans
emissionsprospekt

VD Richard Paxman
intervjuas av Trading Direkt, 26 juni 2017

Exporting is GREAT
intervju med Richard Paxman den 13 februari 2018

Årsredovisningar – Paxman Coolers Ltd

2015

2016

Paxman AB (publ) bildades den 7 oktober 2016 och tillämpar förlängt räkenskapsår. Bolagets första årsredovisning publiceras därmed inte förrän i april 2018.